A fül anatómiája és élettana, a külsőfül betegségei, hallójárati idegentestek | tancsicsmuvelodesihaz.hu

Összefolyó papillomatosis és reticularis,

Klinikai epitheliális papilloma daganatok jellemzôek a törzsön, a hajlatokban kezdetben erythemás, majd hyperpigmentált, hámló, centrálisan confluáló, széleken reticuláris rajzolatot mutató papulák és plakkok.

A pontos pathomechanizmus nem ismert. Korábban inkább Pityrosporum ovale infekciónak tartották, ma az adatok a bakteriális etiológiai hátterét támogatják. Terápiás siker tartós antibiotikus kezeléstôl várható. A szerzôk által ismertetett két eset is a bakteriális infektív hátteret támasztja alá.

Confluent and reticulated papillomatosis is a relatively rare dermatosis with unknown aetiology.

Tartalom ajánló

The clinical manifestations are usually erythematous lesions at the beginning, which later become hyperpigmented and scaling papules forming confluent plaques centrally and reticular pattern on the periphery. The predilected areas are the trunk, and intertriginous surfaces. The exact pathomechanism is still unclear. According to a former theory Pityrosporum ovale infection was associated with the disease.

Fôszerkesztô: Temesvári Erzsébet dr. Szerkesztô: Ablonczy Éva dr. Pónyai Györgyi dr. A szerkesztôbizottság tagjai: Baló Mátyás dr. Korom Irma dr.

Recent data suggest a bacterial aetiology in the background, therefore therapeutic success is expected after a long-term antibiotic treatment.

The presented two cases support the bacterial infective hypothesis. Kulcsszavak: confluens reticularis papillomatosis bakteriális etiológia - sikeres antibiotikus kezelés Key words: confluent and reticulated papillomatosis bacterial aetiology - successful treatment with antibiotics A confluens reticularis papillomatosis CRP etiológiája ismeretlen.

Vasculitis - An Overview

Részben klinikai megjelenése, részben lokalizációs sajátossága miatt sokáig pityriasis versicolor megbetegedést tételeztek fel a háttérben, azonban antimycoticus kezelésekre nem vagy csak kis fokban reagál a kórkép.

Jelenleg a legelfogadottabb nézet szerint a CRP-t baktérium okozza.

Terápiájában antibiotikum alkalmazása indokolt 1, 2, 6, 7, 8, 9, A beteg anamnézisében komolyabb megbetegedés nem hogyan lehet megszabadulni az agy parazitáitól, munkakörébôl kifolyólag rendszeres orvosi ellenôrzés alatt áll. A laboratóriumi vizsgálatok során érdemleges eltérést nem találtunk.

Mycológiai vizsgálattal gomba elemeket identifikálni nem sikerült. Az elülsô hónaljvonalból biopsziás mintavétel történt szövettani feldolgozás céljából. A metszet a CRP jellegzetességeit nem mutatta, de más felmerülô differenciál diagnózist Morbus Darier, Esetbemutatások 1.

Vizsgálatakor a sportos testalkatú fiatalember törzsén, a has, a karok, a tarkó egyes összefolyó papillomatosis és reticularis mm átmérôjû izolált, máshol reticulárisan összefolyó vörösesbarna, hámló bársonyos papulákat, plakkokat láttunk.

A, B, C.

BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE

Korábban a klinikailag pityriasis versicolornak imponáló tünetek miatt 1. PAS reakcióval kórokozót kimutatni nem sikerült Pityrosporum negatív. Mindezek ellenére a jellegzetes klinikai kép, a típusos lokalizáció alapján feltételeztük a CRP diagnózisát, az irodalmi adatokra támaszkodva szisztémás azithromycin terápiát indítottunk heti 3x, napi 2x mg dózisban, lokálisan Ung.

összefolyó papillomatosis és reticularis

D, E, F. Késôbb a tünetek teljesen regrediáltak. Korábban a tünetek hátterében pityriasis versicolort feltételezve szisztémás és lokális antimycoticus kezelésben részesült itraconazole kapszula, fluconazole kapszula, ketoconazole krém, Ung. Észlelésekor a kissé túlsúlyos fiatal nô hátán, derekán összefolyó, hyperpigmentált, széleken reticuláris rajzolatú, hámló papulákat, plakkokat láttunk 2.

A mellek alatt, a hason, az axilláris régióban, a könyökhajlatban fél-egy cm átmérôjû, elmosódott szélû, lemezesen hámló, halványbarna reticuláris elrendezésû papulák jelentek meg 2. B, C ábra. A mycológiai vizsgálattal mikroszkópos, cellux és tenyésztés gombát identifikálni ebben az esetben sem sikerült.

összefolyó papillomatosis és reticularis

Az érintett területbôl biopsziát vettünk, amely a CRP diagnosztikus kritériumát részlegesen teljesítette a látott compact hyperkeratosis, a minimális papillomatosis, a focalis acanthosis, az elvékonyodott str. PAS reakcióval kórokozót nem tudtunk kimutatni.

A confluens reticularis papillomatosis diagnózisát a klinikai kép és részlegesen a szövettan alapján állítottuk fel. Az elôzô esethez hasonlóan per os azithromycin-t indítottunk heti 3x, napi 2x mg dózisban, lokálisan a kezelést Ung. Az USA-ban az elsô esetrôl Wise számolt be, és 1. A hisztopatológia alátámasztja a confluens reticuláris papillomatosis diagnózisát.

Paraffinba ágyazott biopsziás blokk hematoxilin eozin festés. A x nagyítás: elvékonyodott str. Elôfordulását tekintve gyakrabban jelenik meg a nôkben, mint a férfiakban az arány 1, Míg a régebbi felmérések azt mutatják, hogy a fekete populációban gyakoribb a betegség, mint a fehérben, a legutóbbi felmérések alapján úgy tûnik, fehér dominancia a valószínûbb.

A CRP röviddel a pubertás kort követôen alakul ki. A betegnek általában panaszt nem okoz, esetenként enyhe fokú pruritus elôfordul.

Kizárólag a bôr érintett, a nyálkahártya érintettségrôl nem számol be az irodalom 1, 3. Klinikai megjelenésére jellemzôek a kezdetben erythemás, összefolyó papillomatosis és reticularis hyperpigmentált, hámló, centrálisan confluáló, széleken reticuláris rajzolatot mutató papulák és plakkok, melyek eleinte a mellek közti régióra, az epigastriumra, az interscapuláris régióra lokalizálódnak, késôbb a has, a lágyék, a hajlatok, a nyak, az arc, a végtagok proximális része válik érintetté 1, 2, 3, 7, 8, 9, Hisztológiai képére jellemzô a compact hyperkeratosis, a focalis acanthosis, a mérsékelt papillomatosis hiánya nem zárja ki a diagnózist 11a csökkent vagy hiányos str.

Differenciál diagnosztikai szempontból a kórképet el kell különítenünk a pityriasis versicolortól, az acanthosis nigricanstól, a Darier betegségtôl 1.

összefolyó papillomatosis és reticularis

A ritkább kórképek közül a macularis amyloidosis, epidermalis naevus, pityriasis rubra pilaris, epidermodysplasia verruciformis is szóba jönnek. Davis és munkatársai az alábbi diagnosztikus kritériumokat állította fel a CRP igazolására: I.

Számos törekvés ellenére a betegség etiológiája máig sem teljesen tisztázott. Korábban a kórkép hátterében Pityrosporum ovale infekciót tételeztek fel és antimycoticus kezelést javasoltak, azonban a legtöbb esetben gombát identifikálni ma sem sikerül és gyakran a gombaellenes kezelés nem kellôen hatékony 1, 3, 6. Lehetséges oki tényezôként merül fel az endokrin zavar, tekintettel, hogy a CRP gyakran társul különbözô endocrinopathiával pl.

Cushing kór, obesitas, csökkent glükóz tolerancia, diabetes mellitus, pajzsmirigy betegség, hirsutismus, hypertrichosis, menstruációs rendellenességek 1, 3, 5, 7, 9. Egyes felmérések szerint terhesség, illetve súlycsökkenés hatására a tünetek is mérséklôdnek 3.

Jelenleg azonban még nem sikerült egyetlen meghatározott endocrinopathiát sem találni, amely valóban a tünetek alapjául szolgálna, és legtöbbször anyagcsere betegségség sem igazolható 1. Esetleges etiológiai okok között említhetô összefolyó papillomatosis és reticularis a keratinizációs rendellenesség, melyet mind az elektromikroszkópos, mind az immunhisztokémiai kép alátámaszt 1, 2, 3, 5, 7.

összefolyó papillomatosis és reticularis

Elektromikroszkópos vizsgálattal nô a lamelláris granulumok száma a str. Immunhisztokémiai áttekintéskor a fokozott involucrin, keratin 16, Ki expresszió alapján a hám megnövekedett proliferációs aktivitása igazolható. A legmeggyôzôbb érv e hipotézis alátámasztására az, hogy a betegség sok esetben kiválóan reagál lokális vagy szisztémás retinoid származékokra, illetve helyi D-vitamin analógokra 1, 3, 5, 7, 9.

Örökletes tényezôk, UV expozíció és cutan amyloidosis is felmerülnek, mint lehetséges okok. Ezek szerepe azonban kevésbé valószínû 1, 2, 3, 7, 9. A jelenlegi álláspont alapján a legvalószínûbb oki tényezô a bakteriális infektív eredet. Ezt támasztja alá, hogy több antibiotikumra is jól reagáló eseteket ismertettek 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, Ezen felül, a közelmúltban sikerült identifikálni a feltételezhetô kórokozót amely, egy narancssárga telepeket képzô, Gram pozitív kataláz pozitív, oxidáz negatív Dietzia genus 1, 8.

A CRP kezelésére több antibiotikumot is ajánl az irodalom.

összefolyó papillomatosis és reticularis

A legtöbb ajánlás mégis a minocyclint mg, napi 2x, hétig és az azithromycint mg, heti háromszor, 3 hétig említi 1, 2, 4, 9. Az, hogy a két utóbbi szer közül melyik a preferálandó, még vitatott, mert bár több tanulmány készült a minocyclinnel, mellékhatások tekintetében úgy tûnik, az azithromycin a kedvezôbb.

Ezt figyelembe véve - valamint, hogy hazánkban az elôzô nincs forgalomba - választottuk betegeink kezelésére az azithromycint. Összefoglalva, két esetünk ismertetésével szeretnénk felhívni a kollégák figyelmét, erre a bár nem túl gyakran elôforduló, azonban annál inkább differenciál diagnosztikai és terápiás nehézséget okozó betegségre. Scheinfeld N. Am J Clin Dermatol 7 5 Ho-Sun J. J Am Acad Dermatol 44 4 Becker K. Elsevier Science Inc, Clin Dermatol 21, Grimes P.

ACP Medicine Online Gruber F. Clin Exp Dermatol 23, Mafong E. Dermatol Online J 7 1 Davis R. Br J Dermatol Pasternack A. Hospital Physician January Löwenstein M. JDDG 4,