CINtec PLUS Cytology Kit - PDF Free Download

Hpv magas az ascus thinprep kockázata. Nőgyógyászati citológia (PAP teszt) | Lab Tests Online-HU

  • Ответа он, они оставили рядом, наращивая и он прячась в толпе, не собственно, они-то.
  • Fennsík fürdő reedhelminthes élőhely
  • Hpv eredmények jelentése
  • Hpv-fertőzés nyaki rákos vagy anélkül nőkben conakry-ban, guineában brit rákfüzet

Helyezze fel az elvégzendő protokollnak megfelelő vonalkódcímkét. Ellenőrizze a nagy kiszerelésű folyadékokat, és ürítse ki a hulladékot. Helyezze a tárgylemezeket az automata tárgylemezfestő berendezésre. Indítsa el a festési menetet.

hpv magas az ascus thinprep kockázata a féregkezelések gyors gyógymódok

A ciklus befejeződésekor vegye ki a tárgylemezeket az automata tárgylemezfestő berendezésből. A vizet minimális erőséggel eressze.

CINtec PLUS Cytology Kit - PDF Free Download

A metszeteket az alábbi két lépésből álló protokoll szerint kell rögzíteni, és az alábbi lépéseket megfelelő sorrendben kell végrehajtani: 1. Kerülje a légbuborék-képződést. Inkubálja a metszeteket xilolban legalább 1 percen át, ill. Ezt követően a metszetekre helyezze fel az üveg fedőlemezeket xilol alapú rögzítőközeg használatával vagy alkalmazzon xilol alapú fedőfilmet.

A termék kezelési problémákból vagy instabilitásból adódó hibás működése nem mutatkozik meg egyértelmű jelek formájában. Ezért a páciens mintáival egyidejűleg megfelelő kontrollt kell futtatni. Pozitív kontroll Olyan mintákat használjon fel pozitív kontroll során, amelyek a betegek mintáival azonos módon kerültek feldolgozásra.

A hpv magas az ascus thinprep kockázata kontroll jelzi, hogy a minta előkészítése és a festési eljárás megfelelően lett-e elvégezve. Minden egyes festés során egy pozitív kontrollt kell elvégezni. Az ismert pozitív kontrollokat csak a feldolgozott szövetek és vizsgálati reagensek megfelelő teljesítményének követésére használhatják, és nem a páciensminták specifikus diagnózisainak meghatározásához.

HPV-fertőzés nyaki rákos és anélkül élő nőkben Conakry-ban, Guinea

Ha a pozitív kontrollok nem mutatnak kellően pozitív festést, a vizsgálati minták eredményeit érvénytelennek kell tekinteni. Negatív kontroll Reprezentatív méhnyaki citológiai mintákban jelen lévő különböző sejttípusok, amelyekről ismert, hogy nem expresszálják a p16INK4a és Ki antigéneket mint pl. A módszer ellenőrzése A felhasználónak ellenőriznie kell a CINtec PLUS Cytology Kit készlet teljesítményét ismert teljesítménykarakterisztikájú pozitív és negatív mintákon a diagnosztikai eljárás során történő használat előtt.

A sejtek piros festődése sejtmagok a Ki expresszióját jelzi. A mindkét antigénre megfestett sejtek barna festődést mutatnak a citoplazmában, és jellemzően hangsúlyosan piros sejtmagot. A vizsgálati eredmények értelmezését képzett szakorvosnak kell elvégeznie a beteg kórtörténetével és a további elvégzett diagnosztikai tesztekkel összhangban.

CINtec PLUS Cytology Kit

A CINtec PLUS Cytology Kit készlet használatával festett méhnyaki citológiai metszetek értelmezése során azon méhnyaki epithelialis sejtek jelenlétét kell értékelni, amelyek a p16INK4a és Ki egyidejű expresszióját jelző barna citoplazma és piros sejtmag festődést mutatnak.

Pozitív teszteredmény: Egy vagy több olyan cervicalis epithelialis sejt jelenléte, amely a citoplazma barna immunfestődését és a sejtmag piros immunfestődését mutatja ugyanazon sejten belül, pozitív CINtec PLUS Cytology teszteredménynek tekinthető. Negatív teszteredmény Amennyiben nincs olyan méhnyaki epithelialis sejt, amely a citoplazma barna immunfestődését és a sejtmag piros immunfestődését egyszerre mutatja, a CINtec PLUS Cytology teszt eredménye negatívnak tekintendő. Egy vagy több olyan cervicalis epithelialis sejt jelenléte, amelyek immunreaktivitást mutatnak csak az egyik, de nem mindkét markerre, például csak barna festődés a p16INK4a-ra vagy csak piros festődés a Kirenem tekinthetők a CINtec PLUS Cytology Kit teszt pozitív eredményének.

Az immuncitokémiai eljárások elvégzéséhez speciális képesítés szükséges. A CINtec PLUS Cytology Kit készlettel festett mikroszkópos metszetek értékelését képzett szakembernek kell elkészítenie, aki megfelelő képzéssel rendelkezik a teszteredmények értékeléséhez. Bármilyen pozitív vagy negatív festődés klinikai interpretációját a klinikai kontextus és a citológiai kritériumok ismeretében kell elvégezni.

A javasolt HU Rev D 5. Az ettől a javaslattól való eltérés esetén a vizsgálatot az ügyfélnek kell validálnia. A ThinPrep® feldolgozó készülék használata nem ajánlatos a ThinPrep® minták előkészítéséhez, mivel a műszer által végzett sprayfixációs eljárás jelentős sejtvesztéshez vezethet, ha a metszetek festéséhez a CINtec PLUS Cytology Kit készletet használják. A nyomtatott szűrési területtel rendelkező ThinPrep® tárgylemezek használata változó festési eredményekhez vezethet.

  • A méhnyakrák előfordulása Afrika nyugati részén a legmagasabb a világon.
  • Féregeltávolítás
  • Serdülők tünetei serdülőknél
  • Nőgyógyászati citológia (PAP teszt) | Lab Tests Online-HU

A javasolt vizsgálati eljárástól való bármilyen eltérés érvénytelenné teheti a várt eredményeket; megfelelő kontrollokat kell alkalmazni, és ezeket dokumentálni kell.

Azok a felhasználók, akik eltérnek az ajánlott tesztelési eljárásoktól, ilyen körülmények között felelősséget kell, hogy vállaljanak a betegeredmények értékeléséért. Ha egy reagensadagoló nem adagol folyadékot, ellenőrizze, hogy nincsenek-e a töltőkamrában vagy a folyadékfelszínen idegen anyagok vagy részecskék, például rostok vagy üledék.

A HC2 használata az Egyesült Királyságban a határvonalas és enyhe dyskariózisú nők megosztására

Ha az adagoló elzáródott, ne használja azt, hanem lépjen kapcsolatba a helyi terméktámogatási képviselővel. Egyéb esetben töltse újra az adagolót úgy, hogy a hulladéktároló felé irányítja azt, eltávolítja a töltősapkát, és lenyomja az adagoló tetejét.

Tumor vírusfertőzések Ezt a cikket frissítették Az Egyesült Királyságban a humán papillomavírus HPV alapú triage országos bevezetésének megvalósíthatósága és hatékonysága a határvonal BD vagy az enyhe diszararózis MD méhnyak citológiai eredmé- nyeire vonatkozóan. A 25—64 éves korosztályt valós életben végezték Kelly et al, Az összes HPV-pozitív nőt a nyaki epitélium vizuálisan abnormális területeiből származó biopsziákra utaló kolposzkópiára utalták. A HPV-negatív nők és a negatív kolposzkópiás vagy szövettani eredményekkel rendelkező HPV-pozitív nők visszatértek a szokásos szűrési ütemezéshez. A CIN1 1.

Emellett ellenőrizze, hogy az adagolótartályok törmeléktől mentesek legyenek. Ha a pozitív kontroll negatív eredményt ad, ellenőrizze, hogy a megfelelő vonalkódcímkét használta-e. Ha a tárgylemez megfelelően van címkézve, ellenőrizze, hogy az adagolótartályok törmeléktől mentesek legyenek.

Ha túl erős a háttérfestés, csökkentse az inkubációs időket a festési protokollokban. Emellett gége papillómák tünetei, hogy a Reaction Buffer nagy kiszerelésű oldat megfelelően van-e összeállítva.

Ha túl gyenge a háttérfestés, növelje az inkubációs időket a festési protokollokban. Hagyományos kenetek esetén a sejtkondicionálás inkubációs ideje szintén módosítható. A Ki protein expresszióját jelző piros csapadék alkoholban oldható.

hpv magas az ascus thinprep kockázata szuper gyógymód a paraziták ellen

Ha a Ki festődés gyenge vagy nem észlelhető, biztosítsa, hogy ne használjanak alkoholtartalmú hematoxilint, és tartsák be a javasolt utófeldolgozási eljárást a Feldolgozás utáni eljárás Tárgylemezre helyezés és fedőlemez felhelyezése c. Ha a minta lemosódik a tárgylemezről, ellenőrizze, hogy a mintát megfelelően készítették-e elő a Mintaelőkészítés c. A javító intézkedéseket lásd a Festési eljárás című fejezetben, a készülék Kezelői kézikönyvében, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.

A mindkét antigént túlexpresszáló sejtvonalat tartalmazó folyadékalapú citológiai LBC metszeteket alkalmaztak a specifikus peptid inhibíció hatásának felmérésére a két antitest festési teljesítményére. Az antitestek kötődése azok epitóp-specifikus peptidjeihez az antitestek gátlásához vezetett, amit a peptid-mentes kontrollhoz viszonyítva csökkent festődéssel észleltek.

Emellett egyik antitestet sem gátolta a másik antitest epitóp-specifikus peptidje, ami azt jelzi, hogy a nem-specifikus peptidek nem fogják gátolni ezeket az antitesteket.

Valamennyi vizsgálat megfelelt a meghatározott elfogadási kritériumoknak. Az LBC-minták esetében minden betegmintából két tárgylemezt készítettek.

hpv magas az ascus thinprep kockázata gyomorrák macska

Az LBC-minták leolvasási algoritmusa: Minden tárgylemezt két szakképzett leolvasó értékelt. Ha megegyeztek az eredményben, azt az adott minta végeredményének tekintették. Ha nem értettek egyet az eredményben, egy harmadik leolvasó értékelő leolvasást végzett, és a többségi eredmény adta az adott tárgylemez számára a végeredményt.

A hagyományos kenetek leolvasási algoritmusa: Minden hpv magas az ascus thinprep kockázata két szakképzett leolvasó értékelt.

Absztrakt Háttér: A humán papillomavírus HPV triageum korábbi kísérleti tanulmányai arra a következtetésre jutottak, hogy a HPV triage megvalósítható és költséghatékony volt. Jelen tanulmány célja a HPV triage szélesebb körű terjeszkedésének hatása az alacsony fokú citológiájú nőknek a colposcopy utalásokra és eredményekre. Mód: A humán papillomavírus tesztelés folyadékalapú citológiai LBC minták esetében, amelyek alacsony fokú rendellenességeket mutatnak, a nők kiválasztására a colposcopy utalásra hat Angliában. A mintában 10 25—64 éves nő vett részt, akik rutinhívással vagy visszahívási citológiával határoztak meg, mint határvonal vagy enyhe diszarózis.

Ha mindkét leolvasó pozitívként pontozta a tárgylemezt, akkor a tárgylemez végeredménye pozitív volt. Ha nem értettek egyet az eredményben, akkor a tárgylemezt három leolvasó értékelte konszenzusos értékelést tartva, és ennek eredménye adta az adott tárgylemez számára a végeredményt. Ha mindkét leolvasó negatívként pontozta a tárgylemezt, akkor egy harmadik leolvasónak kellett megerősítenie a negatív eredményt. Ha a harmadik leolvasó megerősítette a negatív eredményt, természetes kiegészítők az alkohol méregtelenítésére a tárgylemez végeredménye negatív volt.

Pajor László Konzulens: Prof. Klinikai jellegzetességek, makroszkópos vizsgálatok Szövet- és sejtszintű vizsgálatok Ultrastrukturális vizsgálatok II.

Ha a harmadik leolvasó a tárgylemezt pozitívként értékelte, akkor azt felülvizsgálta egy csoport, amely koszenzusos eredmény alapján döntötte el a tárgylemez végeredményét.