Nemzetközi elismerés a pécsi Rákkutató- és Gyógyszerfejlesztő Központ kutatóinak

Gyomorrák xenograftok

Kevés azonban a miRNS-ek potenciális szerepéről a gyomor karcinogenezisében. Itt elvégeztük a miRNS mikroarray-t a páros gyomorrákban és a szomszédos nem-daganatos szövetekben differenciálisan expresszált miRNS-ek szkrínelésére és megállapítottuk, hogy a miR nagymértékben alulszabályozott a gyomorrákos szövetekben.

Tartalomjegyzék

Gyomorrák xenograftok miR túlzott expressziója szignifikánsan gátolta a gyomorrákos sejtek proliferációját in vitro és in vivo. A miR kényszerített expressziója gyomorrákos sejtekben szignifikánsan csökkentette a Janus kináz 2 JAK2 fehérje szintjét, és elnyomta egy olyan luciferáz riporter aktivitását, amely a JAK2 3'-nem transzlált régióját hordozta, amelyet a várható miR- A kötőhely jelzi, hogy a JAK2 lehet miR célgén.

Ezenkívül a JAK2 ektopiás expressziója részben megfordíthatja a miR által okozott sejtproliferáció gátlását. Végül szignifikáns inverz korrelációt találtunk a miR expresszió és a JAK2 fehérje szintje között a gyomorrákban.

HUA9 - N-oxycarbonyl substituted 5'-deoxyfluorocytidines - Google Patents

Ezért ezek az adatok azt sugallják, hogy a miR hatékony fórum a férgek számára működhet a gyomorrákos sejtek proliferációjának szabályozásában, potenciálisan a JAK2 onkogén megcélozása révén, ami gyomorrák xenograftok miR szerepet játszik a gyomorrák patogenezisében.

Az elmúlt években világossá vált, hogy a miRNS-ek hozzájárulnak a legtöbb, ha nem is az összes alapvető biológiai folyamathoz, mint például a fejlődés, a differenciálódás, az apoptózis és a sejtproliferáció 4. Egyre több tanulmány bebizonyította, hogy a miRNS-k potenciális onkogének vagy tumorszuppresszor-génekként működhetnek a rák megindulása és progressziója során4.

Becslések szerint a miRNS-ek kb.

Megakadályozhatók az áttétek

A miRNS-ek rendellenes expresszióját vagy a miRNS-gének mutációit sokféle daganatban - köztük leukémiában, limfómában, emlő- tüdő- hasnyálmirigy- vastagbél- és májrákban - jól leírták. A miRNS-ek szerepe azonban a gyomorrákban nagyrészt ismeretlen.

gyomorrák xenograftok

A gyomordaganat a tüdő- emlő- gyomorrák xenograftok vastagbélrák mögött a negyedik leggyakoribb rák, a világon a rákkal összefüggő halálozás második legfontosabb oka 7, 8. Más rákhoz hasonlóan a gyomorrák kialakulása többlépcsős folyamat, genetikai és epigenetikus változások felhalmozódásával gyomorrák xenograftok, Bár eddig számos, a gyomordaganattal összefüggő miRNS-t azonosítottak, ezek közül soknak a tumorigenezisben és a mögöttes mechanizmusban betöltött szerepét még meg kell határozni.

Nemrégiben mi és mások is azonosítottunk néhány, a gyomorrákban deregulált miRNS-t, például a miR, miR, miR, miR-9 és miR 11, 12, 13, 14 és a miR- 21, miR és a 15, 16, 17, Ennek ellenére egészen a közelmúltig ezen miRNS-ek működését és szabályozását gyomorrákban alig vizsgálták.

Trasztuzumab emtanzin – Wikipédia

Itt bizonyítékokat szolgáltatunk arra, hogy a miR az egyik leggyakrabban alulszabályozott miRNS a gyomordaganat szöveteiben, mind a gyomor resection, mind a gastroscopia eredményeként. A JAK2 ektopiás expressziója részben megfordította a miR által okozott sejtproliferáció gátlását.

Ezenkívül a miR expressziója fordítva korrelált a JAK2 fehérje szintjével gyomorrákban. Ezért ezek az adatok azt sugallják, hogy a miR tumorszuppresszorként működhet, hogy befolyásolja a gyomorrákos sejtek proliferációját a JAK2 onkogén célzása révén.

Eredmények Gyomorrák xenograftok MiRet gyakran alulszabályozzák gyomorrák esetén A gyomordaganatokgenezisében potenciálisan részt vevő miRNS-ek kutatására hat primer gyomordaganatokban és azok páros illesztésű nem-daganatos szöveteiben a miRNS mikroarray profilozását végeztük a gyomorreszekción átesett betegektől.

Szabadalom és termékfejlesztés

Összesen 15 miRNS-t detektáltunk, amelyek szignifikánsan differenciált expressziót mutatnak az elsődleges daganatokban, összehasonlítva a nem-tumor kontrollokkal, a mikroarray SAM páros gyomorrák xenograftok 1A.

Ezek közül a miR bizonyult a legszorosabban szabályozott miRNS-nek a gyomordaganatokban.

  • Nemzetközi elismerés a pécsi Rákkutató- és Gyógyszerfejlesztő Központ kutatóinak | tancsicsmuvelodesihaz.hu
  • Enterobiosis hol kell csinálni
  • Magyar eredmények tehetik hatékonyabbá a leukémia kezelését Mivel a nemzetközi lap Európa negyedik legrangosabb tudományos folyóirata ebben a témakörben, a szerzők szándéka a publikáció megjelentetésével a kutatási program tudományos elfogadottságának növelése.
  • Szemölcsök a köldökben
  • Milyen gyorsan nőnek a szemölcsök

A miR expresszió és a gyomorrák közötti összefüggés igazolására a miR expressziót számos gyomorrákos sejtvonalban megvizsgáltuk qRT-PCR alkalmazásával. Ezek az adatok a giardiasis jele mutatták, hogy a miR expresszió lényegesen csökkent minden különféle fokú differenciáltságú gyomorrákból származó sejtvonalban, összehasonlítva a nem-rosszindulatú GES-1 gyomorsejtvonallal 1D ábra vagy nem daganatszövettel Kiegészítő információk, S1 ábra.

Ezért ezek az adatok azt sugallják, hogy a miR gyakran alulszabályozott a gyomorrákban. A MiR expresszióját gyakran alulszabályozzák az emberi gyomorrákban.

Navigációs menü

A Felsoroljuk azokat a miRNS-eket, amelyek a mikroarray szignifikancia-elemzésével szignifikánsan társulnak a gyomor adenocarcinómához. A nem-gyomor nyálkahártya és a gyomor adenokarcinóma reprezentatív szövettani tulajdonságait hematoxilin és eozin festéssel mutatjuk be.

Sáv, μm. B A miR relatív expressziója 48 elsődleges gyomorrák szövetben, összehasonlítva a párral illesztett szomszédos nem-daganatos szövetekkel. Az adatokat ΔΔ Ct értékekként mutatjuk be.

Search abstracts of medical publications

C A MiR expressziót a gyomor adenokarcinóma és gyomorrák xenograftok nem daganat nyálkahártya életkorú és nem szerinti endoszkópos mintáiban határoztuk meg. Az adatokat a miR log10 értékeként mutatjuk be a GES-1 sejtekre normalizált gyomorrákos sejtvonalakban. A sejteket vagy miR prekurzorral, vagy prekurzor-negatív kontroll oligonukleotidokkal transzfektáltuk különböző koncentrációkban, különböző időtartamokra.

A qRT-PCR elemzés megerősítette, hogy az érett miR expressziója szignifikánsan növekedett a miR prekurzorral transzfektált sejtekben a negatív kontrollhoz képest Kiegészítő információk, S2 ábra. A fáziskontraszt mikroszkópia, az MTT vizsgálatok és a közvetlen sejtszámok azt mutatták, hogy a miR túlzott expressziója szignifikánsan gátolta mind az AGS, mind az MGC sejtek proliferációját 2.

Ezek az eredmények együttesen azt mutatják, hogy a gyomorrák xenograftok szerepet játszhat a gyomorrákos sejtek in vitro proliferációjában.

Kémiai tulajdonságok[ szerkesztés ] A trasztuzumab emtanzin egy antitest-gyógyszer konjugátum ADCegy monoklonáris antitest és egy kis molekulatömegű vegyület kombinációja. Egy trasztuzumab molekulához kötődő DM1 molekulák száma nulla és nyolc között változhat, átlagban 3,5. A DM1 molekula a sejt mikrotubulusának pozitív végéhez kapcsolódik, ezáltal gátolja a sejtosztódást a tumorsejtben. Mivel a monoklonális antitest targetje a HER2, és ez overexpresszálódik a rákos sejtekben, a DM1 konjugátum specifikus a tumor sejtekre. A DM1 molekula nem befolyásolja sem a trasztuzumab HER2 receptorhoz való kötődését, sem a tumor ellenes hatását.

A miR prekurzorral pre-miRa negatív kontrollal negatív vagy a fentiek egyikével sem transzfektált sejteket, amelyek különböző időtartamokonként eltérő koncentrációjúak voltak, fáziskontraszt-mikroszkópos és MTT-elemzésnek vetettük alá. A - B A kezelt sejteket fáziskontraszt-mikroszkópos elemzéssel elemeztük 72 órával a transzfekció után. A skálarudak 30 μm-t képviselnek. E - F A gyomorrák xenograftok nm-es miR prekurzorral, 40 nm-es negatív kontrollal vagy a fentiek egyikével kezelt sejteket MTT assay-vel mértük különböző időtartamokban.

Az adatokat átlag ± SD-ként mutatjuk be három független kísérletből. A miR túlexpresszáló daganatok átlagos térfogata szignifikánsan kisebb volt, mint a kontrollé, 10 nappal az oltás után 3A. A kísérleti időszak végén a miR túlexpresszióval rendelkező daganatok átlagos nedves tömege szignifikánsan alacsonyabb volt, condyloma és meddőség a kontrollé 3B.

És 3C.

Ezért ezek az adatok azt mutatják, hogy a miR gátolhatja a gyomorrákos sejtek xenograft daganatának kialakulását in vivo. A miR túlzott expressziója gátolja a gyomorrákos sejtek xenograft daganatának kialakulását. A A megnövekedett miR expresszió gátolja a xenograft tumor növekedését.

  • Férgek elleni bravecto
  • Absztrakt Háttér: A Stathmin1 egy mikrotubulus-szabályozó fehérje, amely fontos szerepet játszik a mitotikus orsó összeszerelésében és szétszerelésében.
  • Emberi papillomavírus fertőzés baba
  • Fascioliasis az

A meztelen egerekben kialakult tumorok átlagos térfogatát középérték ± SE értékként mutatjuk be. B - C A miR túlexpresszióval rendelkező xenograftok szignifikánsan kisebbek voltak, mint a kontroll xenograftok. Az egereket megöltük és a daganatokat a beoltás után 3 héttel súlyoztuk. Az egyes csoportokban kialakult daganatok fényképe látható B.

gyomorrák xenograftok

Az egyes csoportokból származó daganatokat azonnal eltávolítottuk. Az átlagos tumortömeg átlag ± SE C.

Hericium erinaceus HE has been used for the treatment of digestive diseases for over years in China.

És 4D. Ezenkívül a feltételezett miRkötő helyek mutációja egyértelműen megszakította a miR túlzott expressziója által okozott luciferáz-aktivitás elnyomását 4C. A JAK2 egy miR célpont. A sejteket vagy miR prekurzorral, vagy negatív kontrollal transzfektáltuk különböző időtartamokra, és a jelzett ellenanyagokkal Western analízisnek vetjük alá.

Az aktinszintet alkalmazták terhelés-ellenőrzésként.

A kutatásról

Az oszlopok a transzfektált pRL-TK vektor Renilla luciferáz aktivitására normalizált Firefly luciferáz aktivitását jelzik. Minden kísérletet legalább háromszor megismételtünk, és mindegyik mintát három példányban megvizsgáltuk. Teljes méretű kép A JAK2 részt vesz a sejtproliferáció szabályozásában a miR segítségével Mivel a miR gátolja a gyomordaganat sejtproliferációját és elnyomja a JAK2 fehérje expresszióját, érdeklődni szeretnénk annak kérdésében, hogy a miR szerepet játszik-e a sejtproliferáció szabályozásában a JAK2 szabályozás révén.

Megvizsgáltuk továbbá, hogy a JAK2 ellensúlyozza-e a sejtproliferáció gátlását, amelyet a miR túlexpresszió okozott gyomorrákos sejtekben. Az adatok egyértelműen megmutatták, hogy a JAK2 ektopiás expressziója hatékonyan megfordította a miR túlzott expressziója által okozott sejtproliferáció elnyomását 6. Összességében ezek az eredmények összhangban állnak azzal a hipotézisünkkel, miszerint a miR gátolhatja a gyomorrákos sejtek proliferációját potenciálisan a JAK2 expressziójának szabályozásával.

A reprezentatív eredményeket átlag gyomorrák xenograftok SD értékként mutatjuk be.

gyomorrák xenograftok

Teljes méretű kép A miR szerepe a gyomorrákos sejtproliferáció szabályozásában. A jelzett vektorokkal vagy oligonukleotidokkal transzfektált sejteket MTT-vizsgálatokkal vizsgáltuk. Az összes kísérletet legalább háromszor hajtottuk végre, és egy reprezentatív eredményt átlag ± SD-ként mutatunk be.

gyomorrák xenograftok

Teljes méretű kép A miR expresszió társulása a JAK2 fehérje szintjéhez gyomorrákban Mivel a miRet gyakran gyomordaganatban szabályozták és a JAK2-t célzott a sejtproliferáció gátlására, meghatároztuk, hogy a JAK2-protein szintje társul-e a gyomorrákhoz. Ezen eredmények klinikai relevanciájának kiértékelésére korreláltuk a JAK2 szintet a miR expresszióval ugyanazon betegekben.

gyomorrák xenograftok